image/svg+xml

Tot onze spijt is Zogewoon niet meer operationeel

Heeft u vragen over Zogewoon, onze vraagverhelderingsmodule of de gebruikte technologie?

Neem dan contact op met info@zogewoon.nl.

Zogewoon is ontwikkeld ontwikkeld in het kader van het Experiment Persoonsvolgende Zorg, met dank aan: Vertex, Veldacademie, DKZR, Vit–B, Wikibase Solutions, Zicht Online, Frank Los, Gewoonsolo&partners, Stichting MEE Rotterdam Rijnmond, CURA, cliĆ«nten, cliĆ«ntondersteuners, zorgaanbieders en experts.